Poradenství

Nevíte jak správně zaměřit dveře? Jaký typ by se do vašeho interiéru hodil více? Jaké jsou rozdíly mezi zámky? Kolik by to všechno stálo?

Pak se neváhejte obrátit na profesionály! Jsme tu pro vás a rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy.

Jak poznat zda levé či pravé?

 LEVÉ DVEŘE – panty viditelné vlevo

PRAVÉ DVEŘE – panty viditelné vpravo

levé-pravé-dveře

Údržba, montáž a reklamační podmínky

Dveře a obložkové zárubně jsou určeny do interiérů budov v prostředí s relativní vlhkostí max. 40 – 60 %. Toto upozornění platí i pro skladování a manipulaci. Montáž dveří a zárubní musí být provedena dle návodu výrobce proškolenou a kvalifikovanou osobou. Zárubně jsou určeny pro dveře vyráběné dle ČS 746401 se zámkem o rozteči 72 mm nebo 90 mm (u požárních dveří). Na zárubně montované do stavebního otvoru odbornou firmou, která byla řádně a prokazatelně proškolena, bude výrobcem poskytnuta záruční lhůta 24 měsíců.
Záruční lhůta se počítá ode dne instalace, nejpozději však do 60 dnů od vyskladnění  výrobcem. Veškeré reklamace musí být uplatněny písemnou formou s popisem zakázky a číslem KS nebo dodacího listu a řídí se reklamačním řádem f. VRÁNA, s.r.o. Na dveře je
poskytována záruka 24 měsíců. Platnost vlastností dveří deklarovaných výrobcem je zachována pouze v případě dodržení výše uvedených doporučení za předpokladu, že nedošlo k jakékoliv fyzické úpravě dveří. Záruka  se nevztahuje na poškození, které bylo
způsobeno nedodržením montážních návodů, nevhodnými klimatickými podmínkami při skladování a montáži, nevhodným servisem a údržbou, mechanickým poškozením (pád výrobku, neopatrné zacházení, vloupání, živelná pohroma, nepřiměřená vlhkost atd.). Záruka se také nevztahuje na namontované výrobky, kde byla vada zřejmá před montáží.
Dveře při běžném používání vyžadují minimální údržbu. Povrch je možné čistit navlhčeným hadříkem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo abrazivní příměsi. Pro zajištění bezvadné činnosti protipožárních dveří je třeba 1x ročně v souladu s § 7 odst. 4 vyhl. 246/2001 Sb. provést kontrolu provozuschopnosti a celistvosti dveří, zda mají volný chod v závěsech, závěsy nejsou uvolněny a střelka zámku bez problémů zapadá do otvoru v zárubni. V případě nutnosti stačí 1x ročně namazat závěsy a střelku zámku vhodným mazacím tukem. Zpěňovací protipožární páska je umístěna po obvodu dveří a pokud nedojde k jejímu poškození, nevyžaduje žádnou speciální údržbu.

Komentáře nejsou povoleny.